داستان های ملیسا و نگین سلام اینجا دفتر بزرگ نویسندگی ما دوتاست:) فقط نوشته هامونو می ذاریم. لذت ببرید^_^ tag:http://story-melisa-negin.mihanblog.com 2018-11-16T19:32:20+01:00 mihanblog.com دختر مؤمن قسمت 1 2014-12-11T09:14:22+01:00 2014-12-11T09:14:22+01:00 tag:http://story-melisa-negin.mihanblog.com/post/26 Neg!N سلام یه داستان جدید نوشتیم با بقیه ی داستانامون متفاوته برای کساییه که دینشونو حفظ میکنن هرکی دینشو میخواد بره ادامه آهان این اول جلدشه که خودم درستش کردم***************************** سلام یه داستان جدید نوشتیم با بقیه ی داستانامون متفاوته برای کساییه که دینشونو حفظ میکنن
 هرکی دینشو میخواد بره ادامه
آهان این اول جلدشه که خودم درستش کردم


*****************************
]]>
قسمت آخر خاطرات دوستی با خون آشام 2014-12-06T07:17:34+01:00 2014-12-06T07:17:34+01:00 tag:http://story-melisa-negin.mihanblog.com/post/21 Neg!N سلام دوستان برای خوندن قسمت هیجانی و آخر داستان خاطرات دوستی با خون آشام  برین ادامه سلام دوستان برای خوندن قسمت هیجانی و آخر داستان خاطرات دوستی با خون آشام  برین ادامه
http://8pic.ir/images/lwcf6qrwti3glrfzujz3.jpg

]]>
خاطرات دوستی با خون آشام قسمت7 2014-12-05T11:12:46+01:00 2014-12-05T11:12:46+01:00 tag:http://story-melisa-negin.mihanblog.com/post/20 pink girl برای خوندن برو ادامه
برای خوندن برو ادامه

http://8pic.ir/images/lwcf6qrwti3glrfzujz3.jpg

]]>
خاطرات دوستی با خون آشام قسمت6 2014-11-30T13:22:31+01:00 2014-11-30T13:22:31+01:00 tag:http://story-melisa-negin.mihanblog.com/post/17 Neg!N برای خوندن برو ادامه
برای خوندن برو ادامه

http://8pic.ir/images/lwcf6qrwti3glrfzujz3.jpg

]]>
خاطرات دوستی با خون آشام قسمت5 2014-11-30T11:05:58+01:00 2014-11-30T11:05:58+01:00 tag:http://story-melisa-negin.mihanblog.com/post/16 pink girl برای خوندن برو ادامه برای خوندن برو ادامه

http://8pic.ir/images/lwcf6qrwti3glrfzujz3.jpg
]]>
خاطرات دوستی با خون آشام قسمت4 2014-11-27T18:51:27+01:00 2014-11-27T18:51:27+01:00 tag:http://story-melisa-negin.mihanblog.com/post/15 Neg!N برای خوندن برو ادامه
برای خوندن برو ادامه

http://8pic.ir/images/lwcf6qrwti3glrfzujz3.jpg

]]>
خاطرات دوستی با خون آشام قسمت3 2014-11-27T16:20:56+01:00 2014-11-27T16:20:56+01:00 tag:http://story-melisa-negin.mihanblog.com/post/14 pink girl برای خوندن برو ادامه برای خوندن برو ادامه

http://8pic.ir/images/lwcf6qrwti3glrfzujz3.jpg


]]>
خاطرات دوستی با خون آشام قسمت2 2014-11-27T09:42:05+01:00 2014-11-27T09:42:05+01:00 tag:http://story-melisa-negin.mihanblog.com/post/13 Neg!N برای خوندن برو ادامه برای خوندن برو ادامه

http://8pic.ir/images/lwcf6qrwti3glrfzujz3.jpg

]]>
خاطرات دوستی با خون آشام قسمت1 2014-11-25T15:57:11+01:00 2014-11-25T15:57:11+01:00 tag:http://story-melisa-negin.mihanblog.com/post/12 pink girl سلامبالاخره داستان جدیدمون شروع شد!اسمش هم هست"خاطرات دوستی با خون آشام"سعی می کنیم بهترین نوع نوشتنمون رو به کار ببریماینم قسمت1با نوشته ی خودم سلام
بالاخره داستان جدیدمون شروع شد!
اسمش هم هست"خاطرات دوستی با خون آشام"
سعی می کنیم بهترین نوع نوشتنمون رو به کار ببریم
اینم قسمت1با نوشته ی خودم
http://8pic.ir/images/lwcf6qrwti3glrfzujz3.jpg
]]>
زندگی پرماجرا قسمت آخر 2014-11-22T16:31:38+01:00 2014-11-22T16:31:38+01:00 tag:http://story-melisa-negin.mihanblog.com/post/11 pink girl سلاماین داستانمون هم تموم شدمنتظر یه داستان جدید باشید...بانویسندگی ما دوتابرو ادامه سلام
این داستانمون هم تموم شد
منتظر یه داستان جدید باشید...
بانویسندگی ما دوتا

برو ادامه

]]>
زندگی پر ماجرا قسمت 7 2014-11-20T08:18:32+01:00 2014-11-20T08:18:32+01:00 tag:http://story-melisa-negin.mihanblog.com/post/10 Neg!N برای خوندن قسمت 7برو ادامه برای خوندن قسمت 7برو ادامه
]]>
زندگی پرماجرا قسمت 6 2014-11-19T19:03:49+01:00 2014-11-19T19:03:49+01:00 tag:http://story-melisa-negin.mihanblog.com/post/9 pink girl برای خوندن قسمت 6 برین ادامه مطلب برای خوندن قسمت 6 برین ادامه مطلب

]]>
زندگی پر ماجرا قسمت 5 2014-11-15T09:28:54+01:00 2014-11-15T09:28:54+01:00 tag:http://story-melisa-negin.mihanblog.com/post/7 Neg!N برای خوندن قسمت 5 برین ادامه برای خوندن قسمت 5 برین ادامه
]]>
زندگی پرماجرا قسمت4 2014-11-12T18:48:39+01:00 2014-11-12T18:48:39+01:00 tag:http://story-melisa-negin.mihanblog.com/post/6 pink girl سلامبرای خوندن قسمت 4 برو ادامه سلام
برای خوندن قسمت 4 برو ادامه
http://upload7.ir/imgs/2014-10/24797191510378251421.jpg

]]>
زندگی پر ماجرا قسمت 3 2014-11-12T15:02:52+01:00 2014-11-12T15:02:52+01:00 tag:http://story-melisa-negin.mihanblog.com/post/5 Neg!N این قسمت نوشته ی منه....برید ادامه ی مطلب این قسمت نوشته ی منه....
برید ادامه ی مطلب
http://upload7.ir/imgs/2014-10/24797191510378251421.jpg

]]>